Werner Dweight

Pro navigaci na webu použijte menu na straně obrazovky, přihlásit se můžete v pravém postranním panelu.

Jak se pohybovat na webu

Grafika

Neodmyslitelnou součástí každé propagace jsou grafické podklady určené buď pro tisk nebo pro obrazovky (web, digitální poutače, panelová reklama na fotbalových stadionech apod.). Připravíme pro Vás grafické návrhy pozvánek, plakátů, poukazů, brožur, vizitek, reklam, ale také například návrhy rozhraní aplikací či webů.

Kontakt

Email:
wd@wernerdweight.com
Telefon:
(00420) 731 873 745

Pro kontakt můžete rovněž využít sociální sítě v boxu níže. Osobně se s Vámi můžeme sejít v Praze, Kolíně, Poděbradech, Kutné Hoře a okolí, po domluvě i kdekoli jinde.